Current Issue
JOURNAL OF GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TRAVEL
Volume 2, Issue 2, 2019
ISSN: 2619-9548
Field: Gastronomy, Hospitality, Travel, Recreation, Tourism and Tourism Education
Type: Peer - Reviewed Journal
Publish Period: Twice a Year (June - December)

Türkiye’de Sürdülebilir Kalkınma ve Turizm (Sustainable Development and Tourism in Turkey)
Pages 3-17
Yasin Emre Oğuz, Cüneyt TOKMAK
DOI: 10.33083/joghat.2018.5
Food and Beverage Education and Scholars’ in Turkey
Pages 18-25
Rahman TEMİZKAN, Duran CANKÜL, M. Çağatay KIZILTAŞ
DOI: 10.33083/joghat.2018.6
Medikal Turizmde Medikal Seyahat Planlayıcılarının Web Siteleri Üzerine Bir Analiz (An Analysis on The Websites of Medical Travel Planners in Medical Tourism)
Pages 26-36
Saadet Pınar TEMİZKAN, Seher KONAK
DOI: 10.33083/joghat.2018.7
Türkiye’deki Turizm Lisans Programlarının Staj Yönetmeliklerinin İçerik Analizi (Content Analysis of Internship Regulations of Tourism Bachelor’s Degree in Turkey)
Pages 37-44
Rahman TEMİZKAN, Özlem Pekşen ARI
DOI: 10.33083/joghat.2018.8
Türk ve Akdeniz Yemeklerinde Sirke Kullanımı (Use of Vınegar in Turkısh and Medıterranean Food)
Pages 45-54
Eren ALTUNBAĞ, Ebru ZENCİR
DOI: 10.33083/joghat.2018.9
Eskişehir Web Tasarım