Current Issue
JOURNAL OF GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TRAVEL
Volume 6, Issue 1, 2023
ISSN: 2619-9548
Field: Gastronomy, Hospitality, Travel, Recreation, Tourism and Tourism Education
Type: Peer - Reviewed Journal
Publish Period: Quarterly in Year and Online

Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel has started to be indexed in TR DİZİN as of 2020. Therefore, authors should present a "report of conformity to research ethics" at the same time as the manuscript submission. The ethics report requirement is only for research articles. Conformity of ethics rules should also be indicated in the manuscript. The report of conformity to ethics rules of research can be acquired from the ethics committees of universities. 

THE EFFECT OF FOOD INFLUENCERS ON CONSUMERS’ INTENTION TO PURCHASE FOOD PRODUCTS/SERVICES
Pages 150-163
Aypar Satı, Ipek Kazancoglu
DOI: 10.33083/joghat.2020.40
COVİD-19 PANDEMİSİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ: TURİZM YAZILI BASININDA ÇIKAN HABERLERE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA (THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE TOURISM SECTOR: A QUALITATIVE RESEARCH ON THE NEWS IN THE TOURISM PRESS)
Pages 164-177
Serkan Aylan
DOI: 10.33083/joghat.2020.41
THE USE OF INTERNAL COMMUNICATION CHANNELS WITHIN 5-STAR HOTELS IN TURKEY DURING THE COVID-19 PANDEMIC CRISIS AND ITS EFFECTS ON EMPLOYEES’ ENGAGEMENT LEVELS
Pages 178-190
Davut Uysal
DOI: 10.33083/joghat.2020.42
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DENEYİMSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI VE FARKINDALIĞI: İSTANBUL OTELLERİ ÖRNEĞİ (EXPERIENTIAL MARKETING PRACTICES AND AWARENESS IN ACCOMMODATION ENTERPRISES: CASE OF HOTEL INDUSTRY OF ISTANBUL)
Pages 191-199
Yasin Bilim, Zeynep Yılmaz Memiş
DOI: 10.33083/joghat.2020.43
SINIRSIZ KARDEŞLİK: MUŞ İLİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK DESTİNASYON BAĞLAMINDA ROTA/TUR ÖNERİLERİ (UNLIMITED FRATERNITY: ROUTE / TOUR RECOMMENDATIONS IN THE CONTEXT OF INTEGRATED DESTINATION FOR MUS PROVINCE)
Pages 200-212
Ümit Şengel
DOI: 10.33083/joghat.2020.44
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA ELAZIĞ KÜRSÜBAŞI GELENEĞİ (ELAZIĞ KÜRSÜBAŞI TRADITION IN THE SCOPE OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE)
Pages 213-233
Melih Aydın, Şafak Ünüvar
DOI: 10.33083/joghat.2020.45
YATLARDA KULLANILAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN GÜNEŞ ENERJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (AN EVALUATION ON SOLAR ENERGY USE IN YACHTS AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE)
Pages 234-243
Kürşat Özbay, Mehmet Sarıışık
DOI: 10.33083/joghat.2020.46
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ VE BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ (SUPPLY CHAIN AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES)
Pages 244-259
Duran Cankül, Mustafa Çağatay Kızıltaş
DOI: 10.33083/joghat.2020.47
YEŞİL NESİL RESTORANLARA YÖNELİK MÜŞTERİ YORUMLARININ İÇERİK ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (EVALUATION OF CUSTOMER REVIEWS FOR GREEN GENERATION RESTAURANTS BY CONTENT ANALYSIS)
Pages 260-269
Mehmet Sedat İpar, Erhan Babaç, Alperen Kök
DOI: 10.33083/joghat.2020.48
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE’NİN TURİZM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERLE İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION, AND TURKEY ACCORDING TO TOURISM INDICATORS BY MULTIVARIATE STATIST
Pages 270-283
Özer Özaydın, Fatih Çemrek
DOI: 10.33083/joghat.2020.49
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM KAPSAMINDA PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİ UYGULAMALARIN HİZMET PAZARLAMASI KARMASI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (THE EVALUATION OF PLASTIC AND AESTHETIC SURGERY APPLICATIONS IN THE WORLD AND TURKEY FROM THE SCOPE OF S
Pages 284-298
Saadet Pınar Temizkan, Rahman Temizkan
DOI: 10.33083/joghat.2020.50
AKDENİZ TURİZM DESTİNASYONLARININ ÇEVRESEL PERFORMANS ENDEKSİNE (2020) GÖRE EKOLOJİK PERFORMANSLARI: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Bir Değerlendirme (ECOLOGICAL PERFORMANCES OF MEDITERRANEAN TOURISM DESTINATIONS ACCORDING TO ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
Pages 299-310
Selda Uca, Hilmi Rafet Yüncü
DOI: 10.33083/joghat.2020.51
OTELLERDE ESTETİK DENEYİM VE MÜŞTERİ TATMİNİ İLİŞKİSİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ (THE RELATIONSHIP BETWEEN AESTHETIC EXPERIENCE AND CUSTOMER SATISFACTION IN HOTELS: THE CASE OF ESKİŞEHİR)
Pages 311-321
Gökçe Yüksek, Selda Uca, Merve Kalyoncu
DOI: 10.33083/joghat.2020.52
Eskişehir Web Tasarım