Current Issue
JOURNAL OF GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TRAVEL
Volume 1, Issue 2, 2018
ISSN: 2619-9548
Field: Gastronomy, Hospitality, Travel, Recreation, Tourism and Tourism Education
Type: Peer - Reviewed Journal
Publish Period: Quarterly in Year

Türkiye’de Sürdülebilir Kalkınma ve Turizm (Sustainable Development and Tourism in Turkey)
Pages
3-17
Yasin Emre Oğuz, Cüneyt TOKMAK
Food and Beverage Education and Scholars’ in Turkey
Pages
18-25
Rahman TEMİZKAN, Duran CANKÜL, M. Çağatay KIZILTAŞ
Medikal Turizmde Medikal Seyahat Planlayıcılarının Web Siteleri Üzerine Bir Analiz (An Analysis on The Websites of Medical Travel Planners in Medical Tourism)
Pages
26-36
Saadet Pınar TEMİZKAN, Seher KONAK
Türkiye’deki Turizm Lisans Programlarının Staj Yönetmeliklerinin İçerik Analizi (Content Analysis of Internship Regulations of Tourism Bachelor’s Degree in Turkey)
Pages
37-44
Rahman TEMİZKAN, Özlem Pekşen ARI
Türk ve Akdeniz Yemeklerinde Sirke Kullanımı (Use of Vınegar in Turkısh and Medıterranean Food)
Pages
45-54
Eren ALTUNBAĞ, Ebru ZENCİR
Eskişehir Web Tasarım